fbpx

Concurs Roca & Ribes

Participa al nostre concurs i guanya un val de 300 € bescanviable a la botiga Roca Ribes. Tens temps fins al 7 de juny de 2020 per publicar la teva foto a Instagram!

Com participar al concurs #RRgraciesatu?

  1. Fes-te una foto al nostre aparador d’Avinguda Meritxell
  2. Publica-la a Instagram amb el hashtag #RRgracies
  3. Segueix-nos al Instagram @rocaribes per validar la teva participació.
  4. El guanaydor serà el que més likes tingui a la seva foto (ROCA RIBES es reserva el dret a desqualificar concursants dels quals es sospiti l’ús indegut de plataformes de pagament destinades a guanyar likes)
  5. Un cop finalitzat el concurs, Roca & Ribes comunicarà el guanyador via xarxes socials.

concurs roca ribes andorra

Bases legals del concurs #RRgraciesatu

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. ROCA RIBES durà a terme un concurs dirigit a tots els consumidors potencials denominat “Obrim gràcies a tu”, amb la finalitat de fomentar la interacció a les xarxes socials de ROCA RIBES.
2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.
3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació en el CONCURS començarà el dia 20 de maig de 2020 i finalitzarà el dia 7 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.
4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.
5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de la web i Instagram de ROCA RIBES.
6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar, els participants han de publicar una fotografia seva a Instagram, feta a l’aparador de ROCA RIBES (situat a Avinguda Meritxell i indicat per a tal fi) amb el hashtag #RRgraciesatu. Per fer efectiva la participació també hauran de ser seguidors del perfil Instagram de ROCA RIBES. Guanyarà la fotografia que tingui més likes (ROCA RIBES es reserva el dret a desqualificar concursant dels quals es sospiti l’ús indegut de plataformes de pagament destinades a guanyar likes no orgànics). Cada usuari pot participar amb més d’una foto, però només podrà guanyar un premi. Està prohibida la participació als menors de 18 anys. ROCA RIBES es reserva el dret de desqualificar fotografies per motius de decor i bona educació.
7. PREMI. El guanyador rebrà com a premi un val de compra de 300€ bescanviable pels productes disponibles a la botiga ROCA RIBES i vàlid fins al 31 de desembre del 2020.
8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS. Una vegada finalitzat el CONCURS, s’informarà als guanyadors mitjançant un comentari públic a Instagram, on s’etiquetarà al guanyador i se li enviarà un missatge privat notificant-li el resultat del CONCURS, així com la informació sobre com recollir el premi. Si no es rep cap resposta positiva per acceptar el premi abans del 15 de juny de 2020, s’assignarà el premi a un altre participant. En el moment de recollir el premi, ROCA RIBES farà una fotografia de l’entrega i la publicarà a les xarxes socials que cregui convenient. La participació al present CONCURS comporta l’acceptació d’aquesta condició per part del guanyador.
9. CESSIÓ DE DRETS. Els participants al CONCURS cedeixen a ROCA RIBES tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. ROCA RIBES podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com a offline.
10. RESERVES ILIMITACIONS. ROCA RIBES es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el CONCURS. ROCA RIBES es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.
11. ACCEPTACIÓ. La participació al CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.
12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs i formar part de la nova base de dades de ROCA RIBES. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.