fbpx

Avís legal

Us informem que www.rocaribes.com és un domini d’Internet la titularitat del qual pertany a Roca & Ribes, SA.

L’accés a aquest lloc web i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions que estableix aquest avís legal. Per aquest motiu, us recomanem que llegiu atentament el contingut d’aquest avís si voleu accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot adquirir determinats productes i serveis que l’empresa ofereix, subjectes als preus estipulats en les condicions de cadascun dels productes o serveis. Així mateix pot obtenir informació, utilitzant una sèrie d’aplicacions, i enviar sol·licituds o comunicacions.

La bústia de contacte del web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.

L’usuari es compromet ―i ho garanteix― a fer ús del lloc web d’acord amb els termes que estableixen aquestes condicions, amb la normativa aplicable i amb la moral i els bons costums.

En cas que l’usuari causi danys a tercers per fer ús de qualsevol producte, servei o eina facilitat mitjançant el lloc web, o per ús indegut d’aquests, exonera expressament Roca & Ribes, SA de qualsevol responsabilitat que li pugui ser imputada.

El contingut que aquí es publica només té caràcter informatiu i no constitueix, de cap manera, una proposta vinculant susceptible d’obligar l’usuari a contractar productes o serveis amb l’entitat.