l-scale=1"> Concurs Instagram #CocinoSuperBien

Concurs Instagram #CocinoSuperBien

cocinosuperbien

Què he de fer per participar al concurs?

L’únic que has de fer és publicar la foto d’un plat que hagis cuinat a Instagram. Recorda d’utilitzar el hashtag #CocinoSuperBien. El guanyador serà aquell que tingui més likes a la seva foto.

Bases del concurs Cheempo:

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. Per celebrar Nadal, ROCA & RIBES durà a terme un CONCURS dirigit a tots els seus seguidors denominat “#CocinoSuperBien” amb la finalitat d’augmentar el nombre de seguidors a la xarxa social Instagram i fomentar el reconeixement de la marca de cara a aquelles persones que segueixen a la influencer DeliciousMartha i coneixen o no la botiga.
2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra, Espanya i França, mitjançant la plataforma Instagram.
3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació al CONCURS començarà el dijous 4 de gener 2018 (amb una publicació anunciant el concurs a l’Instagram de DeliciousMartha) i finalitzarà el 22 de gener 2018 a les 9 hores del matí.
4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.
5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de les xarxes socials de Roca & Ribes, així com mitjançant Newsletters als membres que formin part de la base de dades.
6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar els participants han de publicar a Instagram una fotografia amb el hashtag #CocinoSuperBien. La foto en qüestió haurà de ser al d’un plat de cuina elaborat pel participant. El guanyador serà el que hagi rebut més m’agrada al seu post. Per tant, es tracta d’un CONCURS de talent. Aquells perfils tancats, en que no es pugui veure la repercussió del post, quedaran desqualificats davant de la impossibilitat de veure’n la repercussió. Cada usuari pot participar més d’una vegada, però només podrà guanyar un premi. ROCA & RIBES es reserva el dret a desqualificar opinions per motius de decor i bona educació.
7. PREMI El guanyador s’obsequiarà amb un Kenwood Spiraliser, que haurà de passar a buscar per la botiga ROCA & RIBES quan li vagi bé, en horari d’obertura i amb previ avís. Al moment de recollir el premi, el guanyador autoritza a ROCA & RIBES a que li faci fotos o vídeos per a il·lustrar la publicació, tant en mitjans online com offline.
8. COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR Una vegada finalitzat el concurs, el dia 22 de gener 2018 a les 9 hores del matí, s’informarà al guanyador mitjançant missatges públics i privats a les xarxes socials de ROCA & RIBES, on s’etiquetarà el seu nom d’usuari. Se sol·licitaran les dades personals del guanyador per missatge privat amb la finalitat de poder-hi contactar més fàcilment i de forma personalitzada. Si per qualsevol motiu el guanyador renunciés al premi o no hi hagués manera de rebre’n una resposta al cap d’una setmana de contactar-lo, l’obsequi passaria a ser de la següent persona que aconseguís més m’agrada a la seva fotografia. Per tant, s’assignaria el premi al següent finalista.
9. CESSIÓ DE DRETS Els participants al CONCURS cedeixen a ROCA & RIBES tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se amb motiu de la seva participació en aquest concurs. ROCA & RIBES podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com offline.
10. RESERVES I LIMITACIONS ROCA & RIBES es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per a poder entrar al concurs. ROCA & RIBES es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita en aquestes bases.
11. ACCEPTACIÓ La participació al CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.
12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS En compliment del que es disposa a la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el CONCURS i formar part de la nova base de dades de ROCA & RIBES. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.